(+66)02-862-0509 Call Center.

วิธีสั่งซื้อ.

1. สมัครสมาชิก / LOG IN เข้าสู่ระบบ

ลูกค้าสามารถลงทะเบียน แล้วกรอกแบบฟอร์มที่ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ โดยกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หลังจากทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าแล้ว จะยืนยัน โดยส่ง Link แจ้ง user name และ password ไปทาง Email ของลูกค้า จากนั้นลูกค้าสามารถ LOG IN เข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกซื้อสินค้า

2. ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าเว็บ โดยเลือกหมวดหมู่สินค้าตามแถบเมนูหลัก หรือ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อตามเมนูย่อยก็ได้ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการเลือกซื้อ

*การค้นหาสินค้า* สามารถเลือกค้นหาจาก ชื่อสินค้า หรือพิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อสินค้าที่จะค้นหาก็ได้

3. ขั้นตอนการสั่งสินค้า

เมื่อพบสินค้าที่ต้องการ กดปุ่มหยิบใส่ตะกร้า สินค้าจะไปปรากฏที่ตะกร้าสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อได้จากตะกร้าสินค้านี้ โดยกดที่รูป ตะกร้าสินค้า ที่อยู่ด้านบนขวา ในตะกร้าสินค้านี้ ลูกค้าสามารถแก้ไขจำนวนสินค้า เพิ่มสินค้า ลบสินค้าได้ โดยกดปุ่มรายการนั้นๆ

หลังจากที่ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าครบตามที่ต้องการแล้ว ให้ลูกค้ากดปุ่ม ส่งคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบหลังจากบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อลูกค้ากลับทางโทรศัพท์ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ ลูกค้าจะได้รับการยืนยันรายการทั้งหมดทาง Email อีกครั้ง

4. วิธีการชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้าได้รับใบแจ้งยอด ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีหลังจากนั้นลูกค้าสามารถแจ้งการโอนเงินโดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Line@ หลังจากบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับ และ แจ้งรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามรอบการส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าจะได้รับการยืนยันรายการทั้งหมดทาง Email อีกครั้ง